POSTER 40X50

I carry you

Mrs Mighetto Poster I carry you 40X50

I carry you - …Jag tänker på elefanten, säger Elba. Han som bar hela världen på sina axlar. Med tunga, släpande steg svepte han rytmiskt fram utan att tappa fäste på sitt mål. År av kånkande fick tiden att gå långsamt, men med tiden fann han så småningom lugn och självmedvetenhet. Elefanten hjälper mig att hitta tillbaka.

 

   

Dina favoriter